Formularen er flyttet til https://secure.aub.aau.dk/formularer/indmeld.php?lang=dan